5.การใช้งานโปรแกรม AdobePhotoshop CS3
 


Photoshop CS3
ความหมายของโปรแกรม
ความเป็นมาของโปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรม
ความต้องการของโปรแกรม
ความสามารถของโปรแกรม
ฟังก์ชั่นการทำงานใหม่
ส่วนประกอบของโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
 

การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3
เทคนิคการทำน้ำแข็งขั้วโลก
      1. สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
      2. กำหนดสี Foreground เป็นฟ้า Background เป็นขาว
      3. เลือกคำสั่ง Filter, Render, Clouds เพื่อสร้างลายท้องฟ้า
      4. เลือกคำสั่ง Image, Adjustment, Auto Contrast เพื่อปรับสี
      5.คัดลอกเลเยอร์ ที่เลเยอร์ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter, Artistic, PlasticWrap

      6. จากนั้นเลือกคำสั่ง Filter, Distor, Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Polar to Rectangular
                                                                                                                           

  

     
Design By Jootarat Nootong
E - Mail : Jootarat@hotmail.com